shield Засаглалын үнэлгээгээр ТЭРГҮҮЛЭГЧ 

Аз жаргалын
дархлаа

We live to give

Анхаарах зүйлс
Даатгал авахад юуг анхаарах вэ?
Гадаадаас үйлчилгээ авах боломжтой эсэхийг асуугаарай
Аялж буй орноос тавигдаж буй шаардлагад нийцэж буйг шалгаарай
heed
Хамгаалж буй эрсдэлүүдтэй бүрэн танилцаарай
Нислэг хоцрох, ачаа тээш алдах эрсдэлийг заавал аваарай
Онцлог
Даатгалын ашиг тус
star
Болзошгүй том эрсдэлийг бага зардлаар Даатгалын компанид шилжүүлнэ
star
Тулгарсан эрсдэлтэй даатгалын компани таны өмнөөс нүүр тулна
star
Санхүүгийн хувьд бие даасан байдлаа алдахгүй
star
Хэн нэгний буруу үйлдлээс болж хохирч үлдэхгүй