Хаусны даатгал

Таны хаусыг аливаа эрсдэлээс хамгаалах даатгал

Даатгуулах

Хаусны даатгал нь харилцагч таны хөрөнгийг гэнэтийн урьдчилан таамаглах боломжгүй үйл явдал буюу хохирлоос хамгаалах, хохирол гарсан тохиолдолд санхүүгийн хүндрэлгүйгээр даван туулах арга зам болох санхүүгийн туслагч юм.

Агула даатгал ХХК нь таны үл хөдлөх хөрөнгөд эрсдэлийн үнэлгээ хийж зөвхөн танд зориулсан даатгалын хамгаалалт, хураамжийг санал болгодог бөгөөд харилцагч нарынхаа нөхөн төлбөрийн үйлчилгээг цахимаар, түргэн шуурхай шийддэгээрээ давуу талтай Монголын анхны дижитал суурьтай даатгалын компани юм.

Хаусны даатгал нь таны хөрөнгийг дараах эрсдэлүүдээс хамгаалах болно.

1
Үер, мөндөр, цасан болон шороон шуурга, аянга цахилгаан зэрэг байгалын бүх төрлийн хүчин зүйлс
2
Цахилгаан эрчим хүчний нөлөөлөл, хэвийн бус хэлбэлзэл, богино холболт, хувиарлагч тусгаарлагчийн гэмтэл зэрэг цахилгааны эрсдэл
3
Сантехникийн ус алдалт, байгалын үер усны нөлөө
4
Гуравдагч этгээд буюу хөрш айлуудын санаатай, санамсаргүй үйлдлийн нөлөө
5
Бүх төрлийн галын эрсдэлүүд
6
Бүх төрлийн хулгайн эрсдэлүүд

Нийтлэг асуулт, хариулт

·  Гал унтраах зардал
·  Даатгалын тохиолдлоос үүдэлтэй хог хаягдал зөөн тээвэрлэх зардал
·  Хохирол үнэлгээний зардлыг даатгалаар хамгаалуулах боломжтойгоороо давуу талтай.
Зах зээлийн үнээс хамаарч харилцан тохиролцоно.
·  Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
·  Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээлэл
·  Эзэмшигчийн хувийн мэдээлэл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Агула даатгал ХХК-ны 72101010 утас, www.agula.mn вебсайт болон Agula insurance фэйсбүүк хуудсаар бидэнтэй холбогдон үл хөрөнгийн даатгалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч даатгал хийлгэх боломжтой.